ballangen.infoTuristinformasjon for Ballangen


Kontaktinfo

Ballangen Turistinformasjon
Postboks 44
8546 Ballangen

Tlf: +47 76 92 90 00


 

Opplevelser

Kunst

ERK          

 

Efjord Regionale Kunstsenter

Det er vel neppe noen som bestrider påstanden om at Efjord er viden kjent som en naturperle ikke bare lokalt, men også utover landegrensene. En kan trygt si det så sterkt at naturen er et varemerke for Efjord som er en del av Ballangen kommune og Ofotregionen.

Ann- Karin Storøy, Per-Martin Jæger og Heidi Andersen bor i Efjord og utøver hver sine kunstarter. For ca. ett år siden ble de enige å gå sammen om å presentere sin kunst.

Tidligere år har de stort sett holdt utstillinger hver for seg både i bygd og by. I framtida vil de også holde en del mobile utstillinger ved spesielle anledninger.

Det var altså tanken om samlokalisering som ble grunnlaget for etablering av Efjord Regionale Kunstsenter (ERK). Senteret ble offisielt åpnet 17. juli 2008. Utover sommeren og høsten har senteret hatt meget gode besøkstall.

ERK holder åpent i vår- og sommerhalvåret. Som på de fleste andre steder holder ERK periodevis åpent senhøstes og i vinterhalvåret. Utenom åpningstidene kan det også tas kontakt med tiltakshaverne hvis det er ønske om besøk på senteret.

Kunstproduktene omfatter smykker og mineraler, fotografier, keramikk og akvareller. Produktene har sitt utspring i det lokale, og en opplever derfor å gi varierte tilbud som bidrar ytterligere til å styrke naturen som varemerke for Efjord.

I en årrekke har kunstnerne hatt utstillinger både i bygd og by. Produktene er også solgt til folk i andre land.

Sommerlandskap Efjord

Efjord Regionale Kunstsenter

Efjord Regionale Kunstsenter

   

Aktører i senteret:

Per-Martin Jæger
fotografier

76 92 67 18
913 29 360

Ann-Karin Storøy
keramikk og akvareller

76 92 67 59
906 03 857

Heidi Andersen
smykker og mineraler

76 92 67 07
977 01 992

 

adresse

Efjord Regionale Kunstsenter
Langvågen
8540 Ballange
n

 

Beliggenhet

Sørover:
Ca. 60 km sørover langs E6 fra Narvik til skilt (Efjord Regionale Kunstsenter) ved nordre Efjordbru. Ta av til høyre ved brua og kjør 8 km utover Efjord til nytt skilt som peker mot ERK.

Nordover:
Ca. 15 km langs E6 fra fergestedet Skarberget. Kjør til venstre like etter nordre Efjorbru og kjør 8 km utover Efjord til nytt skilt som peker mot ERK.


Kart Efjord Regionale Kunstsenter


Linker:

ERK - Vinterlandskap i Efjord