Om Bjørkåsen Gruvers historie
En kort oversikt over Bjørkåsen Gruvers historie og anleggsarbeidene.

1909 Bjørkåsens svovelforekomster har vært kjent siden 1890-tallet. Det var først i år 1909 at direktør Hunger sammen med en mindre arbeidsstokk startet forsøksarbeider i Bjørkåsen for bergassesor Otto Spinzig i Zellerfeldt, Tyskland. - Otto-stollen er oppkalt etter Otto Spinzig
1911 I 1911 ga forsøksarbeidene resultater, arbeidsstyrken ble økt til 70 mann.
1912 I 1912 ble rettighetene solgt til Friedländer Fuld, Berlin. - Selskapet ble omdannet til "Aksjeselskapet Bjørkåsen Gruber" - Ofoten. Dr. Martin Kom på befaring i området og diamantboring ble startet like etter.
1913 I 1913 fikk aksjeselskapet konsesjon for 55 år på gruvedrift i Ballangen. - Innunder dette kom regelen at fra 30. september 1913 kunne en skjerpe, mute og kjøpe malmfforekomster over et område på 320 km². ~ Samme år fikk selskapet konsesjon for å bygge kraftstasjon (Børsvann).
1914 Arbeisstokken på 180 mann var nå redusert til 43 mann ved krigsutbruddet
1916 Stans i drifts- og anleggsarbeidet fram til 1916
1916
|
1919
Fra 1916 til 1919 ble de store anleggsarbeidene utført (Se kartet)
1921 Mitthuset (sprengstoffhuset) ble bygd. Grovknuseverk og finknuseverk ble tatt i bruk.
1923 Gammelkontoret i Nybygget omgjort til funksjonærbolig
1924 Saganlegget på Tømmernesset ble solgt og bygningen revet. Materialene ble brukt til bygging av heishuset ved "Olavs sjakt" (oppkalt etter daværnde kronprins Olav). Se skisse over sjaktanlegget
1926 Olavs sjakt på Haugbakken ferdig. Borsmie bygd.
1929 Arbeiderbolig i Mellom-Bjøkåsen brant ned, gjenbygget og tatt i brik oktober samme år. "Hotel Bjørkaasen" nedlagt, tatt i bruk som 4 familieboliger. "Strømsneshuset" overtatt av Bjørkåsen, tatt i bruk som bolig for transport- og lasteformann.
1931 Vaskeriet fikk flotasjonsanlegg.
1939 Demningen på havna i Ballangen forlenget med 100 meter.
1940 2. verdenskrig - 3 mnd. stans i driften, ny avtale med tyske avtagere.
1941 Tilfluktsrom i Martin-stollen påbegynt, ferdig i -42.
1942 Jordkjeller ( I årsberetningen i en litt misfornøyd tone: "Myndighetene hadde beordret innført servering av suppe for samtlige arbeidere".)
1945 Lokomotivstallen brant ned 12. januar, gjenoppbygget samme år.
1946 Realskolen i Nybygget ombygd til familiebolig for funksjonærer.
1948 Stallen til direktørboligen (Nannestad) ble ombygget til famileiebolig.
1949 Modernisering av vaskeriet. Lastekai reparert.
1950 Stigerbolig flyttet til laboratoriet, gamle stigerkontor omgjort til familiebolig.
1951 Vaskeriet ombygd.
1953 Utbedring av grunnmurer på arbeiderboligene (grunnet dårlig drenering og dårlig mørtel).
1954 Ny brannstasjon bygget.
1956 Vinterflom - nye grunnmurer måtte lages på mange boliger.
1957 Installering av WC og dusj i arbeiderboligene (Funskjonærboligee hadde fått installert tidligere.)
1964 Stans i gruvedriften fra februar 1964.

Til hjemmesida!