Vaskeriet, Bjørkåsen Gruver
Vaskeriet
Veien opp til bergverket. Jernbanesporet passerer hovedlageret til høyre på bildet. I bakgrunnen sees arbeiderboligene i Mellom Bjørkåsen

Foto utlånt av Ballangen Bygdemuseum