Ballangen Bygdemuseum
Ballangen Bygdemuseum
Fyldig - interessant - unikt

Ballangen Bygdemuseum startet som ei privat samling, beroende på Utland gård som ligger ca.800 m i luftlinje fra Ballangen sentrum. Noe av samlinga, de mest verdifulle tingene, er heile tida blitt oppbevart i et rom i stuelånet,og var til skue for den som kom på besøk. Men etter som samlinga vokste, ble også et rom i littjestua tatt til museumsformål. Andreas og Hansine Edvardsen drev agentur for ullvarefabrikken Arne, og spinnerikunder og andre gjester fikk seg museumsomvisning og kaffeprat med på kjøpet.

De første gjenstandene hadde vært i slektens eie og kom fra de eldste gårdene i lille-Ballangen og fra gården Bø. Men etter hvert kom også gjenstander fra andre gårder i bygda, og Andreas Edvardsen tok til å se etter høvelige lokaler i sentrum av Ballangen, eventuelt Bjørkåsen. Både Ballangen kommune og Bjørkaasen Gruber ble kontaktet, men tross velvilje var intet lokale ledig hos dem. Løsninga ble lokalene etter Ekof Karlsen slakteriforretning.

Ballangen Bygdemuseum ble høytidelig åpnet 22/6 1962. Det var taler av Erling Lyftingsmo fra Vefsn Bygdesamlinger, av Kaare Petersen som representerte Tromsø Museum og «Ofottunet», og av Arne Sørslett som representerte Ballangen kommune.

Etter som det ble tatt kontakt med museale overbygninger, ble lover og vedtekter etterlyst. Eiendomsforholdet ble definert slik at den som gir inn gjenstander til oppbevaring, er medlem av Ballangen Bygdemuseum og medeier av tingen. Det ble også valgt et styre for museet.

Det første styret bestod av Andreas Edvardsen(formann), Arne Djupvik, som kommunens representant (nestformann), Kaare Petersen, medlemmenes representant, og av Alfhild Simonsen og Ester Hansen, henholdsvis Ballangen og Kjeldebotn Bondekvinnelag.

At bondekvinnelaga ble representert i styret, hadde sin årsak i at de på sitt program hadde kulturregistrering på egen gård. Det kunne være gjenstander, historie eller navn på en haug, et åkerfelt etc. Det var ferdigtrykte skjemaer som utfylles i to eksemplarer, hvorav det ene ble oppbevart på gården. Kaare Petersen var selvskrevet. Han hadde i ei årrekke vært kontaktmann for Tromsø Museum og ivret for at noen måtte ta seg av verneverdige ting i bygda mens de ennå forefantes.

Ballangen Bygdemuseum ble 17/9 1968 tildelt to rom i gammelskolen, og til å begynne med var her forholdsvis komfortabelt. Men etter hvert ble stedet så uegnet at størstedelen av samlinga ble overført til det nåværende kulturhus og lagret der. Det forhenværende vakre og egenartede huset som hadde vært A/S Bjørkaasen Grubers kontorbygning, hadde Ballangen kommune fått i gave og lagt ut store summer på for å reparere og holde i stand. På grunn av dette arbeidet gikk det forholdsvis lang tid før en igjen fikk lokaler å stille ut i. Men endelig, den 19/10 1988 kunne Ballangen Bygdemuseum igjen åpne sine dører for publikum.

Andreas Edvardsen er født i Ballangen 18/3 1896. Han bodde her til sin død 15/12 1974. Det museet han startet, bestod av ei ganske stor og variert samling av gjenstander, fra fiske, jordbruk, husholdning, gamle bøker m.m. Samlinga er senere tilført en del ting som har vært i famliens eie, agen kan kanskje si den er grunnstammen idet nå meromfattende Ballangen Bygdemuseum.

Eva Edvardsen


Til hjemmesida!