ballangen.infoTuristinformasjon for Ballangen


Kontaktinfo

Ballangen Turistinformasjon
Postboks 44
8546 Ballangen

Tlf: +47 76 92 90 00


 

aktiviteter

Fisking

           

 

Fiskesteder

Tjeldelva

Tjeldelva ligger ca 23 km fra Ballangen - forbi Kjeldebotn, og er åpen for fiske tirsdag til søndag fra kl 12.00 – 24.00. Mandag er elva stengt for fiske. Det selges 10 døgnkort hver dag. Ca. 7- 8 km av elva er lakseførende. I tillegg til laks går det også opp enkelte sjøørret i elva.

I 2008 ble det tatt laks i Tjeldelva med en gjennomsnittsvekt på 1,7 kg, vekt tilsammen for all laks som ble tatt i 2008 var 93 kg.

Fiskekort kan kjøpes på Line Kiosk & Parfymeri og Coop Marked Kjeldebotn.

Veikart Tjeldelva

Forsåvassdraget

Forsåvassdraget ligger ca 15 km sør for Ballangen sentrum og er et eldorado for sportsfiskere. Forsåvassdraget har toppet fangststatistikken for regionen flere år. I sesongen 2008 ble tatt laks som tilsammen veide 252 kg og sjørøye som tilsammen veide 35 kg.  Gjennomsnittsvekten på laksen som ble tatt opp var 2,1 kg og for sjørøye var gjennomsnittsvekten 1,2 kg. 

Det er bygd laksetrapp med tellesystem som teller antall laks som går opp elven. Elven er åpen for fiske hver dag mellom 15. juni og 17. august.

Fiskekort kan kjøpes på Ballangen Camping, Line Kiosk & Parfymeri og Statoil.

Veikart

Veikart Tjeldelva

Rånavassdraget

Rånavassdraget ligger ca 11 km nord for Ballangen sentrum og elva er åpen for fiske hver dag mellom 15. juni og 17 august. I tillegg kan man fiske i Storvatnet 1. juni til 14. september. Ca. 3 km av elva er lakseførende. I tillegg til laks kan man få både ørret og sjøørret i elva.

Fangsttallene for laks som bli tatt opp varierer, men til gjengjeld har laksen som taes opp høyere gjennomsnittsvekt enn Forsåvassdraget og Tjeldelva. Gjennomsnittsvekt for laks som ble tatt opp i 2008 var hele 3,2 kg. Det ble i 2008 tatt opp laks som tilsammen veide 113 kg.

Veikart

Veikart Tjeldelva

 

Efjord

Efjord er en fiskerik fjord. Torsk, sei, hyse, brosme og lyr er vanlige fiskearter, men det kan også dukke opp både kveite, steinbit og uer. Det er fine fiskeforhold både fra land og fra båt langs store deler av fjorden, og i Kjerringvikstraumen, hvor E6 krysser Efjord samler det seg ofte store fiskestimer, men man skal være forsiktig hvis man ferdes med småbåt gjennom straumen. Det er svært lite forurensing i fjorden.

Veikart Tjeldelva